A mucsonyi Petőfi Sándor Művelődési Ház a köznevelés eredményességéért

“A mucsonyi Petőfi Sándor Művelődési Ház a köznevelés eredményességéért”című projekt keretében az önkormányzat 30 000 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert.

A Petőfi Sándor Művelődési Ház célja, hogy a helyi közösségi kultúra központja, a Mucsonyban létrehozott kulturális értékek bemutató helye, új értékek létrehozójának ösztönzője, a civil közösségek, az amatőr művészeti tevékenységek otthona és segítője legyen. Tevékenységével hozzá kíván járulni a településen élő polgárok életminőségének javításához, a helyi társadalom fejlesztéséhez, a helyi és nemzeti kultúra hagyományainak éltetéséhez, értékeinek megőrzéséhez, ápolásához, a lokálpatriotizmus erősítéséhez.

A projektben együttműködő partnerként bevont települések szinte mindegyike az Edelényi járásban található. A közvetlen célcsoport az együttműködésben partner intézmények tanulói és óvodásai. Az intézmények megközelítőleg 1300 gyermek vesz részt oktatásban ezen intézményekben, nagyrészük hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű. A projekt közvetett célcsoportját a közvetlen célcsoportot alkotó személyek hozzátartozói, családtagjai, bővebben azok a személyek alkotják, akik a projekt által közvetlenül nem kerülnek bevonásra, de a közvetlen célcsoporton keresztül mégis érintettekké válnak abban. A projekt által érintettek csoportját alkotják a projektbe bevont partnerszervezetek, az intézmények, valamint a fejlesztés közvetlen környezetében élő lakosság.

A megvalósítás alatt álló projekt céljai:
• támogatni az iskolák tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését
• ismeret- és tudásgyarapítás, hozzájárulni a gyermekek személyiségfejlődéséhez és képességeik kibontakoztatásához
• segíti az innovatív gondolkodásmód kialakulásában
• kreativitás ösztönzése, önbizalom építése, kapcsolatteremtő képesség erősítése
• szociokulturális hátrányok csökkentése.

A projekt keretében az alábbi programok kerülnek megrendezésre:

Iskolai/óvodai néptáncverseny: a művészeti csoport foglalkozásforma keretében rendszeres néptánc-oktatásra kerül sor valamennyi együttműködő intézményben. A bevont tanulók/óvodások a néptánc elsajátítását követően versenyen mérik össze tudásukat.
Vetélkedő: A vetélkedő középpontjában a helyi népszokások, néphagyományok állnak. A gyerekek ügyességi vetélkedőn történő részvétellel ismerkednek meg népi játékokkal olyan formában, hogy közben helyi néprajzi és helyismereti tudásukat is bővítik.
Műhely- és klubfoglalkozás: Ismeretterjesztő, kézműves, hagyományőrző klubsorozat.
Témanap: Karácsonyi kézműves témanapok (karácsonyi műsor, betlehemezés, stb.)
Művészeti csoport: A művészeti csoport foglalkozásforma keretében rendszeres néptánc-oktatásra kerül sor valamennyi együttműködő intézményben.
Tábor: A néptánc oktatásban résztvevők valamint a néptánc iránt érdeklődő tanulók 4 napos tábora.

A projekt fő megvalósítási helyszíne a művelődési ház, illetve az együttműködő intézmények. Minden helyszínen biztosított a megfelelő méretű helyiség, ahol a foglalkozásokat zavartalanul le lehet bonyolítani. Személyi feltételek: A projekt lebonyolításában az intézmények személyi kapacitásaira építve biztosított a kellő mennyiségű és tapasztalattal rendelkező szakmai megvalósító.

A projekt címe: A mucsonyi Petőfi Sándor Művelődési Ház a köznevelés eredményességéért

Kedvezményezett: Mucsony Nagyközség Önkormányzata

A projekt azonosító száma: EFOP-.3.3.2.-16-2016-00275

Megvalósítás időszaka: 2018. 03. 01. – 2019. 08.31.

A projekt összköltsége: 30 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

 

 

Vetélkedő I.(iskolai) 2018.06.12 képei:

Vetélkedő II. (közös) 2018.08.29 képei: 

Vetélkedő II. (óvodai) 2018. 06.20 képei: