Szent Péter Görögkatolikus Általános Iskola

2017. szeptember 1-jével a múcsonyi általános iskola fenntartását a Miskolci Egyházmegye vette át. Iskolánk új neve Szent Péter Görögkatolikus Általános Iskola.

Igazgató:
Rakaczki Mária

Igazgató-helyettes:
Kovácsné Fóris Krisztina

Iskolalelkész:
Juhász Géza

Az iskola alaptevékenysége: iskoláskorúak nappali rendszerű általános műveltségét megalapozó alapfokú nevelés és oktatás, világnézetileg elkötelezett, hitéleti nevelés.

Osztályok:

1. osztály osztályfőnöke: Kerekesné Konopeusz Judit
2. osztály osztályfőnöke: Vrabikné Csóré Nóra
3. osztály osztályfőnöke: Planicska Ágnes
4. osztály osztályfőnöke: Szlifkáné Timcsis Márta
5. osztály osztályfőnöke: Dóczy Boglárka
6. osztály osztályfőnöke: Lévai Emese
7. osztály osztályfőnöke: Jónás Sándor
8. osztály osztályfőnöke: Orosz Györgyné

Működtetünk alsós- és felsős délutáni foglalkozásokat. Iskolánkban két munkaközösség tevékenykedik: alsós – és felsős munkaközösség, melyek vezetői: Juhászné Ondré Márta és Orosz Györgyné.

Hittan heti két órában oktatunk, görögkatolikus és református felekezet szerint. A nem kötelező órákat angol és informatika szakkörökre, illetve magyar, matematika, angol és történelem csoportbontásra használjuk fel. Ruszin nyelvet hetedik és ötödik évfolyamon tanítunk.

Szakköri keretben kínáljuk a táncoktatást, dráma és képzőművészeti foglalkozást, az énekkart, hangszeres oktatás keretében furulyát és csengettyűt. Művészeti oktatásunkhoz nyújt szélesebb skálát a kazincbarcikai Kodály Zoltán Művészeti Iskola, melynek telephelyeként kínáljuk a zongoraoktatást.

Mozgáslehetőséget biztosítunk a sportköri foglalkozásokkal. Ennek is köszönhető, hogy tornatermünk kihasználtsága 100%-os.

A roma tanulók számára lehetőségként biztosítjuk a cigány népismeret tanulását.

Az SNI-s tanulókat integráltan oktatjuk. Fejlesztésüket gyógypedagógus, logopédus és fejlesztőpedagógus végzi.

Iskolánk a tanulókat és a szülőket négy alkalommal (negyedévente) tájékoztatja a tanulmányi előmenetelről. A tanévben négyszer szülői értekezletet és fogadóórát tartunk (az értékeléshez hasonlóan negyedévente). A szülőket, érdeklődőket tanévenként egy-egy napon várjuk a nyílt tanítási órákra.

Iskolánkra az új lehetőségek iránti nyitottság és a hagyományok megőrzése egyaránt jellemző.

Cím: 

3744 Múcsony, Bányász út 7.

Telefon: 

+36(48)528-202

E-mail: iskolamucsony@gmail.com

Honlap:www.mucsony.sulinet.hu