Mucsonyi Településüzemeltetési Nonprofit Kft.

Mucsony Nagyközség Önkormányzata a gazdasági társaságokról és a közhasznú szervezetekről szóló hatályos jogszabályok alapján jogi személyiséggel rendelkező közhasznú non profit korlátolt felelősségű társaságot alapított 2011. június 01-jén, Mucsonyi Településüzemeltetési Nonprofit Kft. néven.

A társaság ügyvezetője: Harsányi Róbert

A Társaság alapítója:
Mucsony Nagyközség Önkormányzata
3744 Mucsony, Fő út 2.

A Kft működése során ellátja a település oktatási, szociális, egészségügyi és kulturális intézményeinek működőképessége megőrzését szolgáló műszaki-technikai jellegű és üzemeltetési feladatait, a település közterületeinek fenntartásával, karbantartásával kapcsolatos teendőket.

E munkálatokon túli kapacitása kihasználásával – a közhasznú tevékenység elősegítése érdekében – üzletszerű gazdasági tevékenységet folytat.

A Társaság az alábbi közhasznú tevékenységekben vesz részt:

 • szociális tevékenység,
 • kulturális tevékenység,
 • kulturális örökség megóvása,
 • műemlékvédelem,
 • természetvédelem,
 • állatvédelem,
 • környezetvédelem,
 • közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás,
 • munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése – ideértve a munkaerő-kölcsönzést is – és a kapcsolódó szolgáltatások,
 • ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység,
 • a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység.

A társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi.

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.

Cím: 

Székhely: 3744 Mucsony, Élmunkás út 20.

Telephely: 3744 Mucsony, Ady Endre út 4.

Telefon:  06(20)289-6170

E-mail: 

telepulesuzemeltetes@mucsony.hu