Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése – TOP-4.2.1-16-2017-00015

 

Sajtóközlemény

Sikeresen befejeződött a szociális szolgáltató központ infrastrukturális fejlesztése Múcsonyban

2018 / 12 / 14

Mucsony Nagyközség Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című felhívásra. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A 79 905 547 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével újult meg a szociális szolgáltató központ épülete.

A Széchenyi 2020 program keretében a TOP-4.2.1-16-2017-00015 kódszámú projektnek köszönhetően megvalósult az épület infrastrukturális fejlesztése. A fejlesztés során kiemelt szerepet kaptak az energiahatékonysági intézkedések (pl. épület külső felújítása, megújuló energia hasznosítása) és az akadálymentesítés, mely során figyelembevételre került az összes érintett fogyatékossági csoportra vonatkozó akadálymentesítési követelmények. A felújított központ kialakítása és felszereltsége megfelel a korszerű szakmai elvárásoknak, egyenlő hozzáférést biztosít és jelentősen javítva a körzethez tartozó települések lakosságának szociális ellátását. A gazdaságossági és fenntarthatósági szempontok javulnak. Az elavult, és karbantartását tekintve nem hatékony eszközpark és bútorzat cseréje megvalósult, az új, a szolgáltatások eredményességét növelő eszközök beszerzésére került sor.  A projekt hozzájárul a térségi demográfiai problémáinak válságkezeléséhez, a szociális ellátásra szorultak, a halmozottan érintett célcsoport szociális biztonságának, méltó életkörülményeinek megteremtésével és fenntartásával, az érintettek mind magasabb számú bevonásával. A foglalkoztathatóság, az életesélyek növekednek a társadalmi kirekesztéssel veszélyeztetettek helyzetének javításával.

A projekt címe:   Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése Múcsonyban
A  projekt azonosítószáma: TOP-4.2.1-16-2017-00015
A  projekt összköltsége:      79 905 547 Ft
A támogatás mértéke:        100%

A projektről bővebb információt a www.mucsony.hu oldalon olvashatnak.

A projekt megvalósítását az edelényi székhelyű KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság csapata koordinálta.

További információ kérhető:

Viszlai Viktor polgármester

E-mail: hivatal@mucsony.hu

KÉPEKBEN:

Az  Egészségház átadása:   Kattints ide

Képek a beruházás állapotáról (100%-os készültség):   Kattints ide

Képek a beruházás állapotáról (75%-os készültség):   Kattints ide

Képek a beruházás állapotáról (50%-os készültség):   Kattints ide

Képek a beruházás állapotáról (25%-os készültség):   Kattints ide

 

 

Az épület fejújítása az energiahatékonyságra vonatkozó előírások figyelembevételével történik: a külső homlokzat hőszigetelést kap, a régi ajtók és ablakok helyett modern, hőszigetelt nyílászárók kerülnek beépítésre. A fűtésrendszer modernizálásra kerül, megújuló energiaforrások hasznosítása céljából napkollektorok segítik a meleg víz előállítását. Minden helyiség új festést és burkolatot kap.

Az akadálymentesítést szolgálja a kültéri rámpa elhelyezése, és a beltérben egy lift kialakítása. Az új burkolatok felületkialakítása is segíti a látás- vagy mozgáskorlátozottak tájékozódását, mozgását.

Az egészségügyi és a szociális szolgáltatás minőségi javulását eredményezik a fejlesztés során beszerzendő új eszközök.

Az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Mucsonyban projekt (TOP-4.1.1-15-BO1-2016-00046) összköltsége 59.972.262 Ft, a Szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése Mucsonyban projekt (TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00015) összköltsége 79.905.538 Ft. A beruházásra közvetlenül fordítható összeg mindösszesen 113.188.600 Ft. A támogatás további része fedezi a tervezés, műszaki ellenőrzés, tervezői művezetés, eszközbeszerzés, projekt előkészítés és lebonyolítás költségét.

Az építési beruházás kivitelezője a Novient Kft., amely kiválasztására közbeszerzési eljárás keretében történt. A munkaterület átadására 2018. április 20-án került sor. A beruházás befejezése és a megújult épület átadása 2018. október 31-én várható.

Az  épület állapota a beruházást megelőzően:   Kattints ide