Felhívás – Önkormányzati kitüntetések adományozásához

 

Mucsony Nagyközségben évek óta hagyományosan a falunapi ünnepség (augusztus 6.-a) keretén belül kerül sor az önkormányzati kitüntetések és elismerések adományozására.

A helyi rendelet (14/2018. (XI. 7.) többféle kitüntetésről rendelkezik:

• „ Mucsony Nagyközség Díszpolgára”,
• „Mucsony Nagyközség Polgármesterének elismerése”,
• „Mucsony Nagyközségért Emlékplakett”,
• „2019. év Mucsonyi Vállalkozása”,
• „Mucsony Nagyközség Tiszteletbeli Polgára”.

 

Mucsony Nagyközség Díszpolgára kitüntetés adományozásának feltételei:
• Évente legfeljebb 1 díszpolgári cím adományozható.
• A kitüntető cím a nagyközség legnagyobb elismeréseként adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész élet művével mind a település, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a település jó hírnevének öregbítéséhez, továbbá példamutató emberi magatartása miatt egyébként köztiszteletben áll.

Mucsony Nagyközség Polgármesterének elismerése cím adományozásának feltételei:
• Évente 2 személy és 1 közösség vagy szervezetnek adományozható.
• Az elismerés adományozható annak a személynek, közösségnek és szervezetnek, aki munkájával közmegbecsülést érdemelt ki, példás, magas színvonalú tevékenységével hozzájárult Mucsony nagyközség fejlődéséhez, jó híre növeléséhez.

Mucsony Nagyközségért Emlékplakett adományozásának feltételei:

• Évente kategóriánkét maximum 3 emlékplakett adományozható.
• Emlékplakett adományozható annak a magánszemélynek vagy közösségnek, akik legalább 10 éve szakterületükön tartósan kimagasló teljesítményt nyújtanak és munkájukat lelkiismeretesen, kimagasló teljesítménnyel végzik.

Az Emlékplakett a következő kategóriákban adható át:

a) Mucsony Nagyközség Közneveléséért Emlékplakett
b) Mucsony Nagyközség Közszolgálatáért Emlékplakett
c) Mucsony Nagyközség Civil Életéért Emlékplakett
d) Mucsony Nagyközség Elszármazottjának Emlékplakett
e) Mucsony Nagyközség Sportjáért Emlékplakett

a) Köznevelésért Emlékplakett adományozható azoknak a Mucsony Nagyközség nevelési – oktatási intézményeiben dolgozó vagy dolgozott közalkalmazotti és nem közalkalmazotti, egyéb jogviszonyban jogállású személyeknek és közösségeknek, akik az oktató- nevelő munka, akár az oktatást segítő feltételek biztosítása terén hosszabb idő óta (legalább 10 éve) lelkiismeretes munkát végeznek és a gyermekek nevelése- oktatása és harmonikus személyiségformálása érdekében kiemelkedő eredményességgel dolgoznak.

b) Közszolgálatáért Emlékplakett adományozható azoknak a személyeknek, akik szakterületükön tartósan kimagasló teljesítményt nyújtanak és akik hosszú idő óta (legalább 10 éve) Mucsony Nagyközség területén közmegelégedésre látják vagy látták el közszolgálati, köztisztviselői, közalkalmazotti feladataikat vagy rendőrség, tűzoltóság állományában dolgozó vagy dolgozott személyek.

c) Mucsony Nagyközség Civil Életéért Emlékplakett adományozható azoknak a személyeknek, akik hosszú idő óta (legalább 10 éve) a civil élet területén kimagasló teljesítményt nyújtanak Mucsony Nagyközség területén.

d) Mucsony Nagyközség Elszármazottjának Emlékplakett adományozható annak a személynek, aki kötődéssel bír Mucsony településhez, de más településen, országban végez olyan tevékenységet hosszú idő óta (legalább 10 éve), amely elismerésre ad okot.

e) Mucsony Nagyközség Sportjáért Emlékplakett adományozható azoknak a személyeknek, akik jelenleg aktívak vagy nyugdíjasok és a testnevelés a sport népszerűsítésében, a diák- és tömeg vagy versenysport szervezésében, valamint a lakosság fizikai és egészségi állapotának fejlesztésében hosszú idő óta (legalább 10 éve), kimagasló munkát végeztek, továbbá olyan hazai vagy nemzetközi sporteredményeket értek el, amellyel hozzájárultak Mucsony Nagyközség hírnevének öregbítéséhez.

Mucsony Nagyközség Tiszteletbeli Polgára cím adományozásának feltételei:

• Évente 1 cím adományozható
• Az elismerés azoknak a nem mucsonyi polgároknak adományozható, akik a település érdekében kifejtett kiemelkedő tevékenységükkel- életművükkel- a települést tiszteletreméltóan szolgálták vagy szolgálják, a település jó hírét az ország határain belül vagy azon túl különös hatékonysággal erősítik vagy erősítették, az elismerés, ragaszkodás és a tisztelet legméltóbb kifejezéseképpen.

„2019 év Mucsonyi Vállalkozás” cím adományozásának feltételei:

• Évente 1 elismerés adományozható.
• Kitüntetés adományozható annak a vállalkozónak, vagy vállalkozásnak,( helyi, illetve más székhelyű, telephelyű, de – Mucsony Nagyközség területén működő – egyéni vagy társas vállalkozást végzők vehetők figyelembe) aki:
• jelentős beruházást végzett a nagyközségben,
• településképi jelentőségű ingatlanfejlesztést valósított meg,
• műemlék vagy műemlék jellegű ingatlan felújítást végzett,
• jelentős összegű – települési célokat szolgáló – szponzori támogatást adott,
• vállalkozása Mucsony jó hírét öregbíti,
• jelentős munkahelyteremtő beruházást valósított meg,
• legtöbb helyi adót fizette,
• a lakosság körében népszerű, megbecsülést élvező, a közösség megelégedésére végzi iparos vagy szolgáltató tevékenységét.

A kitüntetések adományozását kezdeményezheti bármely magánszemély, jogi személy, egyesület, szervezet.

Az elismerések adományozására vonatkozó írásbeli javaslatok benyújtási határideje:
2019. június 30.

A javaslatok benyújtásának módja:
Személyesen vagy postai úton zárt borítékban, esetleg emailben
„Kitüntetési javaslat” megjelöléssel:
Mucsonyi Polgármesteri Hivatal, 3744 Mucsony, Fő út 2. vagy
E-mailen: 800@mucsony.hu

A benyújtott javaslatoknak tartalmaznia kell az elismerés fajtáját, az elismerésre ajánlott azonosító adatait és elérhetőségét, az adományozás alapjául szolgáló életút, eredmény vagy tevékenység részletes ismertetését és méltatását, amelyek jelentősége megalapozhatja az elismerés odaítélését.
Az elismerés odaítéléséről a Képviselő-testület dönt a javaslatok alapján.
Kitüntetésben nem részesíthető a döntésben személyesen részt vevő Képviselő-testületi tag!

A javaslattétel benyújtását segítő adatlap és a vonatkozó önkormányzati rendelet letölhető a következő címről:  www.mucsony.hu/kituntetes2019/

Viszlai Viktor s.k.
polgármester

június 11, 2019

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .