2021. évi tájékoztató KATA adóalanyok részére

 

 

Az állami adóhatóságnál (NAV-nál) nyilvántartott 2012. évi CXLVII. törvény alapján a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozók (továbbiakban KATA adóalanyok) az önkormányzati adóhatóságnál háromféle adózási mód közül választhatnak:

1. A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39/B. § (3) bekezdés szerinti  KATA ADÓZÁS

Iparűzési adóalap: 2.5 MFt – független az árbevételtől!
Iparűzési adó: 25.000 Ft/év*

2. Htv. 39/A. § (1) bekezdés b) pontja szerint adózók, akiknek/amelyeknek a nettó árbevétele adóévben nem haladta meg a 8 millió forintot (12 hónapnál rövidebb adóév esetén, – napi arányosítással – időarányosan számítva) 

Iparűzési adóalap: nettó árbevétel 80%-a

3. Htv. 39. § (1) bekezdés alapján adózók

KATA adóalanyok a helyi iparűzési adóban, adóévre előre választhatják a fenti 1. pontban szereplő KATA adózást, melyet a KATA hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy – ha ezt elmulasztja, következő adóév – február 15-éig jelenthetik be az önkormányzathoz. Ha az adózó a NAV-nál a KATA adóalanyiságot választotta, de ezt az önkormányzathoz nem jelenti be – a törvényben meghatározott – jogvesztő határidőig, akkor a fentiekben felsorolt adózási módok közül már csak a 2. illetve 3. pontban részletezett módok szerint állapíthatja meg adóját.
A KATA adóalanyok döntése teljes adóévre vonatkozik, és mindaddig érvényben van, amíg be nem jelenti, hogy az iparűzési adó alapját más adózási móddal kívánja meghatározni. Ezt a választását szintén előre, adóév február 15-éig jelentheti be adóirodánkhoz.

KATA alanyiság kezdő időpontját – a bejelentkezéssel egyidejűleg – ügyfélkapun keresztül lekérdezhető, NAV törzsadat megküldésével kell igazolni.
A KATA adózásra vonatkozó be-/kijelentkezést/szüneteltetést/szüneteltetésből visszalépést/ megszűnést a „Bejelentkezés, változás-bejelentés” nyomtatvány V. pontjában tudják megtenni. Az űrlapot az E-önkormányzat portálon, „Ügyindítás” menüpontban, az általános nyomtatványok között érhetik el.

A Htv. 39/B. § (3) bekezdés alapján a KATA adózást választók iparűzési adóalapja: 2.500.000 Ft/év, iparűzési adója a 639/2020 (XII.22.) Kormányrendelet szerint 25.000 Ft/év*, melyet a Htv. 39/B. § (4) bekezdés alapján kell megfizetni a Múcsony Nagyközség Önkormányzat számlájára:
10300002-10653029-49020036 IPARŰZÉSI ADÓ

Htv 39/B. § (4) Ha a kisadózó vállalkozás a (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást választja és a kisadózó vállalkozás adókötelezettségének időtartama az adóévben
a) 12 hónap, akkor adóját évente két egyenlő részletben, az adóév harmadik hónapjának 15. és kilencedik hónapjának 15. napjáig,
b) 12 hónapnál rövidebb, akkor adóját két egyenlő részletben a kisadózó vállalkozás e minőségében fennálló adókötelezettsége adóéven belüli első és utolsó hónapját követő hónap 15. napjáig fizeti meg.

*A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben az iparűzési adó mértéke 1 %.

A KATA adóalanyoknak ennek érvényesítése miatt nem kell nyilatkozatot benyújtani, esetükben az önkormányzati adóhatóság hivatalból mérsékli az adó összegét. Múcsony 2%-ról (50.000 Ft-ról), 1%-ra (25.000 Ft-ra.).

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
2021. ÉVI HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSHOZ

A Htv. 39/B. § (6) bekezdés alapján: „A (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást alkalmazó kisadózó vállalkozás a naptári év egészére (mint adóévre) egy adóbevallást nyújt be az adóévet követő év január 15-ig, ha
az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség – egy vagy több alkalommal – szünetelt,
A fentiek alapján nem kell iparűzési adóbevallást benyújtani azon KATA adózást választó vállalkozóknak, akiknek fix összegű (25.000 Ft/év)* iparűzési adót kell fizetnie.
Azon KATA adóalanyok, akik adóévben adócsökkentést kívánnak érvényesíteni (pl. átalányadó, útdíj figyelembevételével), vagy adófizetési kötelezettségük szünetel a bevallási kötelezettségüket adóévet követő év január 15-éig kell megtenniük.
Adóéven belül, többszöri szünetelés esetén is csak egy iparűzési adóbevallást kell benyújtani.

Htv 39/B. § (3) „A kisadózó vállalkozások tételes adója hatálya alá tartozó vállalkozó (a továbbiakban e § alkalmazásában: kisadózó vállalkozás) (9) bekezdés szerint bejelentett döntése esetén, az adó adóévi alapja – a 39. § (1) bekezdésében, vagy a 39/A. §-ban foglalt előírásoktól eltérően – székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ha a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.”
A KATA bevallásban a Htv. 39/B. § (3) bekezdés alapján, az e törvény szerinti iparűzési adóalapot kell szerepeltetni (nem a tényleges árbevételt!).
2019. január 1-től a vállalkozók (társas és egyéni) kizárólag elektronikus úton nyújthatják be

*A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Kormányrendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben az iparűzési adó mértéke 1 %.
A KATA adóalanyoknak ennek érvényesítése miatt nem kell nyilatkozatot benyújtani, esetükben az önkormányzati adóhatóság hivatalból mérsékli az adó összegét. Múcsonyban 2%-ról (50.000 Ft-ról), 1%-ra (25.000 Ft-ra.).

január 26, 2021

Címkék:

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .